(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Odsetki faktoringowe

Kalkulację ceny faktoringu należy rozpocząć od odsetek faktoringowych. Są one obowiązkowym i głównym determinantem ceny faktoringu. Warto pamiętać, że odsetki mogą być naliczane na cztery różne sposoby, co ma wpływ na wysokość opłat.

Podstawa i okres naliczania odsetek

Zanim przejdziemy do różnych sposobów obliczania odsetek, zwróćmy uwagę na bardzo istotną zmienną, a mianowicie podstawę ich naliczania. Może nią być zarówno kwota faktury przekazanej do finansowania (w tym wypadku za podstawę uznaje się 100% wartości wierzytelności brutto), jak i zaliczka wypłacona faktorantowi (np. 80 lub 90% wierzytelności). Drugą ważną kwestią związaną z odsetkami jest okres finansowania. Im dłuższy jest okres finansowania tym wyższe są odsetki.

Odsetki z dołu

W tej wersji naliczania opłat, odsetki są pobierane od Klienta po spłacie należności przez płatnika. Po wystawieniu faktury sprzedawca otrzymuje od firmy faktoringowej zaliczkę, załóżmy że w wysokości 80% kwoty widniejącej na fakturze. Faktor potrąca należne mu odsetki po uregulowaniu należności przez płatnika (z pozostałych 20% wartości faktury).

Odsetki z góry

W tym przypadku odsetki są naliczane od wypłaconej zaliczki, co oznacza, że z firmy faktoringowej na konto Klienta trafia kwota zaliczki pomniejszona o odsetki. Pozostałe 20% wartości faktury faktor prześle faktorantowi w momencie uregulowania należności przez płatnika. Jeśli ten ostatni będzie zwlekał z płatnością, to od brakujących 20% nalicza się prowizję za kolejny okres finansowania.

Odsetki za faktyczny okres finansowania

W tej opcji odsetki są naliczane za każdy dzień finansowania – od momentu wypłaty zaliczki przez firmę faktoringową do dnia uzyskania środków od płatnika faktoringowego.

Abonament

Firmy decydujące się na to rozwiązanie zapłacą odsetki za określony w umowie okres finansowania. Jeśli spłata należności nastąpi wcześniej, Klient firmy faktoringowej i tak zapłaci odsetki za cały okres. Natomiast jeśli przelew od płatnika pojawi się po danym terminie, faktor może obarczyć faktoranta dodatkowymi odsetkami (za kolejny miesiąc, tydzień lub dzień przedłużonego finansowania).

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.indos.pl/oferta/faktoring/ – Zapraszamy!

Róża Adamczyk

Read Previous

Wygodny i komfortowy strój jeźdźca konnego

Read Next

Załóż bloga i odnieś sukces w sieci!

https://www.gama-sklep.com.pl/a/74-biale-meble-kuchenne-z-polyskiem https://evokerc.com https://inclusion-fp7.org