(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Kiedy można rozpoczać likwidację szkody pożarowej?

Pożary pomimo zastosowania wszelkiego rodzaju zabezpieczeń i dobrej jakości materiałów, a także zachowania ostrożności są nadal bardzo powszechnymi przyczynami zniszczeń. Posiadamy świadomość jakie zniszczenia może wywołać, dlatego też większość z nas ubezpiecza swój majątek, jednak czy wiesz jak wygląda likwidacja szkód pożarowych?

Jak przebiega likwidacja szkód?

Likwidacja szkody, bez względu na to czy dotyka ona pożaru, włamania czy zalania domu jest bardzo podobna. Również w każdym wypadku jej celem jest uzasadnienie naszego wniosku, oszacowanie wielkości szkody, a także ustalenie wysokości odszkodowania. Wydawaćby się mogło, że cały proces jest dość czasochłonny i skompikowany, jednak w  rzeczywistości wygląda to zupełnie inaczej.  Cały proces likwidacji szkody powinien zamknąć się maksymalnie  w około 30 dniach.

Najczęściej w celu likwidacji szkody jest wymagane co najmniej jedno spotkanie z przedstawicielem towarzystwa ubezpieczeniowego w trakcie, którego dokonuje on oględzin oraz szacuje wysokość szkody. Niestety przez ten okres czasu musimy cały czas utrzymać stan szkody to jest nie dokonywać żadnych napraw. Sytuacja jest szczególnie trudna w przypadku zniszczenia domu lub mieszkania poprzez pożar lub zalanie. Niestety nie możemy w żaden sposób ingerować w zniszczenie na przykład poprzez zamalowywanie lub osuszanie ścian, natomiast możemy interweniować w przypadku, gdy występujące zjawisko się pogłębia.

Proces likwidacji szkody

Likwidacja szkody rozpoczyna się w momencie zawiadomienia towarzystwa ubezpieczeniowego o jej zaistnieniu. Zawiadomienie o wystąpieniu szkody powinno być zrobione niezwłocznie, a samo zgłoszenie szkody może nastąpić telefonicznie, faksem lub mailowo. Następny krok leży po stronie ubezpieczyciela, bowiem ma on 7 dni na podjęcie niezbędnych czynności. Po dokonaniu oględzin oraz przekazaniu niezbędnych dokumentów ubezpieczycielowi. W przypadku likwidacji szkody pożarowej jednym z jej etapów jest określenie przyczyny powstania pożaru.

W tym przypadku warto pomyśleć o wynajęciu profesjonalnej firmy wykonującej usługi bhp w tym również dokonania diagnozy charakteru szkód. Takie działanie nie tylko pozwala ustalić rzeczywistą przyczynę pożaru, ale również szybciej ograniczyć jego rozprzestrzenianie czy negatywne skutki. Może to być mocny argument w przypadku odmówienia wypłaty odszkodowania.

Towarzystwo ubezpieczeniowe potrzebuje czasu na podjęcie decyzji o wysokości strat, a  tym samym o wysokości odszkodowania. Wpływ na decyzję ma z pewnością przyczyna pożaru oraz jej zgodnośc z warunkami umowy ubezpieczeniowej. Pamiętajmy jednak, że bez względu na podjętą przez ubezpieczyciela decyzję mamy prawo się od niej odwołać.

Róża Adamczyk

Read Previous

Styl skandynawski ciągle w modzie!

Read Next

Potrzeba korzystania z hurtowni części dla samochodów ciężarowych